ABS-CBN Christmas Station ID 2009

>> Wednesday, November 11, 2009

I love love love the current ABS-CBN's Christmas station ID. The lyrics provided a very heartwarming message to us especially that our country went through a lot of devastating typhoons for the past few months. It's very uplifting and touching that I had goosebumps all over when I first heard it. It even got me teary-eyed.

The music with its modern beat, it became very catchy and uplifting and enhanced the beauty of the lyrics as well.

I can listen to it over and over. It's so inspiring. Bro, Ikaw ang Star ng Pasko! :)

Here's the video and lyrics:


Kung kailan pinakamadilim
Mga tala ay mas nagniningning
Gaano man kakapal ang ulap
Sa likod nito ay may liwanag

Ang liwanag na ito'y nasa ating lahat
May sinag ang bawat pusong bukas
Sa init ng mga yakap
Maghihilom ang lahat ng sugat

Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kung hindi Ikaw
Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang pasko
Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang pasko

Tayo ang ilaw sa madilim na daan
Pagkakapit- bisig lalong higpitan
Dumaan man sa malakas na alon
Lahat tayo'y makakaahon


Ang liwanag na ito'y nasa ating lahat
May sinag ang bawat pusong bukas
Sa init ng mga yakap
Maghihilom ang lahat ng sugat

Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kung hindi Ikaw
Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang pasko
Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang pasko

Kikislap ang pagasa
Kahit kanino man
Dahil Ikaw Bro, dahil Ikaw Bro, dahil Ikaw Bro
Ang Star ng Pasko

Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang pasko
Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang pasko

Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kung hindi Ikaw
Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang pasko
Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang pasko

Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kung hindi Ikaw
Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang pasko
Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang pasko

Dahil Ikaw Bro,
Dahil Ikaw Bro,
Dahil Ikaw Bro
Ang Star ng pasko...

0 hirit/s:

About This Blog

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP